השפעת הברקזיט על אסדרת כימיקלים בבריטניה

לקראת פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי (ה"ברקזיט"), עולה השאלה – מה דינם של כימיקלים המיוצרים בבריטניה או מיובאים אליה ואשר נרשמו לפי חקיקת ה-REACH?

לפי ההסדר שנקבע על ידי המועצה האירופית, מיד לאחר חתימת הסכם הפרישה של בריטניה מהאיחוד בסוף ינואר 2020, תחל תקופת מעבר עד דצמבר 2020 במסגרתה ימשיכו לחול הדינים הקיימים ובהם רגולציית ה-REACH. בסיום תקופת המעבר צפויה להיכנס לתוקף חקיקה מקומית חדשה (UK REACH) שתשמר את העקרונות הבסיסיים בחקיקת ה-REACH של האיחוד.

בתרחיש זה, מינהל הבריאות והבטיחות הבריטי וסוכנות הכימיקלים האירופית (ECHA) המנהלת את מאגר ה-REACH יפעלו כשני גופים עצמאיים וחברות שעוסקות ברכישת ואספקת כימיקלים לתוך ומתוך מדינות האיחוד ובריטניה, תיאלצנה לרשום את הכימיקלים הן במאגר ה-REACH והן במאגר שינוהל על ידי ה-HSE. שינוי זה עלול להיות כרוך בעלויות חדשות לחברות אלו.

לעיון בהנחיות שפורסמו על ידי מינהל הבריאות והבטיחות הבריטי לקראת הברקזיט לחצו כאן.