השפעת הברקזיט על אסדרת כימיקלים בבריטניה

לקראת פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי (ה"ברקזיט"), עולה השאלה – מה דינם של כימיקלים המיוצרים בבריטניה או מיובאים אליה ואשר נרשמו לפי חקיקת ה-REACH?

אם ייחתם הסכם המסדיר את פרישת בריטניה מהאיחוד, עד דצמבר 2020 תחול תקופת מעבר במסגרתה ימשיכו לחול הדינים הקיימים ובהם רגולציית ה-REACH. אם הסדר כזה לא ייחתם, חקיקת ה-REACH תוטמע ברגולציה המקומית בבריטניה, תוך שימור עקרונות המפתח של החקיקה ויוקם מאגר כימיקלים נפרד לבריטניה ("UK REACH") אשר ינוהל על ידי מינהל הבריאות והבטיחות הבריטי (HSE).

בתרחיש זה, מינהל הבריאות והבטיחות הבריטי וסוכנות הכימיקלים האירופית (ECHA) המנהלת את מאגר ה-REACH יפעלו כשני גופים עצמאיים וחברות שעוסקות ברכישת ואספקת כימיקלים לתוך ומתוך מדינות האיחוד ובריטניה, תיאלצנה לרשום את הכימיקלים הן במאגר ה-REACH והן במאגר שינוהל על ידי ה-HSE. שינוי זה עלול להיות כרוך בעלויות חדשות לחברות אלו.

לעיון בהנחיות שפורסמו על ידי מינהל הבריאות והבטיחות הבריטי לקראת הברקזיט לחצו כאן.