הרשעת מועצה מקומית כפר יאסיף בגין הפעלת תחנת מעבר לפסולת לא חוקית

התמונה להמחשה בלבד

ניתן פסק דין בתיק פלילי של המדינה נגד מועצה מקומית כפר יאסיף ועאוני תומא, שכיהן כראש המועצה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום.

לפי כתב האישום, המועצה הפעילה בשטחה תחנת מעבר לפסולת בניגוד לחוק רישוי עסקים וללא התקנת התשתיות הנדרשות לאגירת תשטיפי הפסולת. כתוצאה מכך, תחנת המעבר היוותה מוקד לזיהומי אוויר עקב שריפות שאירעו במקום, זיהום מים מפאת מחסור בתשתיות מתאימות ומטרדי ריח בלתי סבירים. המשרד להגנת הסביבה בתגובה הוציא לנאשמים צווי ניקוי וצו סילוק מפגע, אולם המפגעים נמשכו.

בהמשך לכך, בית המשפט גזר על המועצה המקומית קנס בסך 150,000 ש"ח וחיוב חתימה על התחייבות בסך 200,000 ש"ח להימנע במשך שלוש שנים מהעבירות בהן הורשעה. על ראש המועצה דאז, נגזר קנס בסך 10,000 ש"ח או שלושה חודשי מאסר תמורתו, וחיוב חתימה על התחייבות בסך 20,000 ש"ח להימנע במשך שלוש שנים מביצוע העבירות בהן הורשע. יתר על כן, בית המשפט נתן צו המורה למועצה להסדיר את המפגעים ולפעול לסילוק הפסולת מהמקום.

לקריאת ההודעה על פסק הדין שפורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן