הרשעת חברה ומנהליה עקב עיסוק בחומרים מסוכנים ללא היתר

בית משפט השלום הרשיע לאחרונה את חברת לוי לבל העוסקת בשיווק כימיקלים ואת מנהליה בעבירות של עיסוק ברעלים ללא היתר לפי חוק החומרים המסוכנים.

לפי פסק הדין, החברה החזיקה בהיתר רעלים למחסן, אך במקביל הפעילה חנות למכירת חומרים מסוכנים ללא היתר רעלים וכן ערבבה, מזגה ומהלה רעלים בניגוד להיתר הרעלים שהחזיקה.

בית המשפט הרשיע את החברה ומנהליה וגזר על החברה קנס בסך 225,000 ש"ח ועל נושאי המשרה 3 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים וקנס בסך 50,000 ש"ח.

בנוסף קבע בית המשפט כי במקרים עתידיים של עבירות סביבתיות המתאפיינות בחזרתיות רבה, ראוי כי הרף התחתון של מתחם העונש ההולם יעמוד על מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות.

לקריאת גזר הדין לחצו כאן