הרשעת חברה ומנהליה בעקבות פעולות קבלן שגרמו לזיהום מקורות מים

בית משפט השלום בחיפה הרשיע לאחרונה את חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ ומנהליה בעבירות של אי הימנעות מפעולה המזהמת מים והפרת אחריות של נושאי משרה בתאגיד לפי חוק המים, תשי"ט-1959.

החברה נדרשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לטפל בזיהום מי תהום בדלק, עבורו נדרש היה לבצע קידוחים. במהלך ביצוע הקידוחים על ידי קבלן מבצע, נפגע צינור ביוב תת קרקעי וממנו זרמו במשך מספר שעות מי ביוב לנחל סמוך וממנו לים. נקבע על ידי בית המשפט כי העבודות התבצעו ללא ההיתר הנדרש לפי חוקי העזר העירוניים ובניגוד לנהלי החברה.

בית המשפט דחה את טענת הנאשמים כי האחריות למחדלים מוטלת על הקבלן שנשכר לבצע את העבודות, וקבע כי הנאשמים כשלו בתפקידם לבצע בדיקות שימנעו פגיעה בתשתיות ומפגע סביבתי.

לקריאת הכרעת הדין לחצו כאן