תיקון לתקנות למניעת רעש

ביום 03.04.2016 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992. לפי התיקון, נוספו שני מועדים: ערב המימונה וליל ל"ג בעומר, בהם לא תחול הגבלת הרעש באזורי מגורים באמצעות מכשירי קול, בין השעות 16:00-14:00 ו- 07:00-23:00 (למחרת).

לנוסח התיקון לחצו כאן