הצעת חוק חדשה לגיבוש תוכנית להבראת מפרץ חיפה

הצעת חוק פרטית חדשה שמנסה להביא לשיפור מהיר במצב זיהום האוויר ובסוגיית אחסון החומרים המסוכנים במפרץ חיפה, הונחה על שולחן הכנסת.

מוצע לתקן את חוק אוויר נקי כך שיוגדרו ערכי יעד מחייבים שיחולו על מפעלים הפועלים במפרץ חיפה. לצד זאת, מפעלים שלא יעמדו בערכי היעד ולצורך פעילותם מחזיקים בחומרים מסוכנים בתנאים לא בטוחים יחויבו בהגשת תוכנית פעולה לעמידה בסטנדרטים החדשים. בנוסף לדרישות אלו מוצע לפתוח מסלולים למתן מענקים למפעלים לסיוע בתהליך שדרוג המערכות והתשתיות.

מכוח החוק המוצע, יוקמו מינהלת ומועצה שיפעלו לשיקום מפרץ חיפה. המועצה תקבע בין היתר את מדיניות המינהלת ותעקוב אחר יישומה. כן היא תאשר את תוכנית הפעולה לעמידתם של מקורות פליטה בערכי היעד החדשים שיוגדרו.

סעיף ייחודי המוצע במסגרת הצעת החוק, מאפשר למינהלת להמליץ למפעלים אשר אינם עומדים בערכי היעד החדשים להעתיק את מיקומם או להעתיק את מיקומם של מכלי החומרים המסוכנים לאתרי תעשייה מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה.

לנוסח הצעת חוק לתכנית חירום להבראת מפרץ חיפה, התשע"ז-2017 לחץ כאן