הצעת חוק האזורים הימיים עברה בקריאה ראשונה בכנסת

הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ח-2017, עברה ביום 13.11.2017 בקריאה ראשונה בכנסת והועברה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת החוק הממשלתית נועדה להגדיר את האזורים הימיים השונים שבקרבת חופי ישראל ולהסדיר את המסגרת המשפטית החלה במים הכלכליים של המדינה. זאת במטרה לממש את הריבונות והזכויות של המדינה באזורים אלה, להבטיח פיתוח וניצול של אוצרות הטבע הקיימים בהם ולהגביר את ההגנה על הסביבה הימית והחופית. מטרות אלה ימומשו, בין היתר, באמצעות הכנה של מסמך מדיניות ארוכת טווח שיפרט את העקרונות והיעדים הנוגעים לפעילות במים הכלכליים, ובאמצעות הטמעת היבטים סביבתיים בהליך אישור קידוחי גז ונפט בהם.

הצעת החוק הממשלתית מקודמת במקביל להצעת חוק פרטית באותו נושא, בה מוצע לקבוע מתווה הסדרה כולל לאזורים הימיים ולתכנן את הפעילות בהם באמצעות גורמי התכנון.

לקריאת הצעת החוק לחצו כאן