הסכם תקדימי נחתם בין חברת רותם אמפרט לאדם טבע ודין

על רקע אירוע זיהום נחל אשלים ביוני 2017, נחתם לאחרונה הסכם תקדימי בין עמותת אדם טבע ודין ותושבי המועצה האזורית תמר לבין חברת רותם אמפרט.

ההסכם מתווה תכנית להסרת הסיכון להישנות הזיהום בנחל אשלים.

במסגרת ההסכם, נקבע כי חברת רותם אמפרט תעביר את פעילותה לאתר אחר לצורך ניטרול הסיכון לגרימת זיהום נוסף של נחל אשלים ושל מי התהום. כן נקבע כי החברה תשקם את בריכות הפוספוגבס אשר אינן פעילות. עוד התחייבה החברה לדווח לאדם טבע ודין על קצב התקדמות השיקום, מדי שלושה חודשים.

על מנת להבטיח את קיום ההסכם, נקבעו מנגנוני אכיפה בגין הפרת ההסכם או אי עמידה במועדים הנקובים בו, לרבות סנקציות כספיות על המפעל והשבתת פעילותו.

לקריאה נוספת לחצו כאן.