הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה מפרסמת מסמך נוסף בקשר לרפורמה בתחום הכימיקלים

במסגרת הרפורמה בחוק החומרים המסוכנים האמריקאי, הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה ממשיכה לפעול לעדכון מצאי החומרים המסוכנים ולסווגם לפי רמות הסיכון לסביבה ולבריאות הציבור.

החוק קובע כי על הסוכנות להגדיר עד דצמבר 2019 רשימה של 20 כימיקלים בעדיפות גבוהה ו-20 כימיקלים בעדיפות נמוכה לביצוע הערכת רמות הסיכון של החומר. בהתאם, הסוכנות פרסמה לאחרונה מסמך הקובע את אופן סיווג הכימיקלים לשתי הרשימות.

בנוסף, המסמך מתאר את תהליך הסיווג בטווח הארוך ובטווח הקצר. לפיכך נקבע כי בטווח הארוך, הסוכנות תחלק את החומרים הרשומים כפעילים כיום בארה"ב לקבוצות, ותגדיר את היקף השימוש הרצוי בכל קבוצת חומרים.

לעיון במסמך לחצו כאן.