הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה ממשיכה להסדיר את מצאי הכימיקלים המיוצרים בתחומי ארצות הברית או מיובאים אליה

הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה פרסמה לאחרונה שלושה כללים חדשים בנושא כימיקלים:

הכלל הראשון דורש מכל יצרן ויבואן ליידע את הסוכנות על כל כימיקל שיוצר או יובא למטרות מסחריות במשך 10 השנים שקדמו ליום 21.6.2016. יצרנים ויבואנים אלו נדרשים להעביר הודעה זו עד ליום 7.2.2018, חצי שנה מפרסום הכלל.

הכלל השני קובע שכלל החומרים במצאי הכימיקלים יחולקו לשתי קטגוריות: "חומרים בעדיפות גבוהה" ו"חומרים בעדיפות נמוכה". חומרים שסווגו בעדיפות גבוהה יעברו תהליך של הערכת סיכונים.

הכלל השלישי מגדיר את תהליך הערכת הסיכונים שיקבע האם שימוש בחומר מסוים יוצר סיכון בלתי סביר לפגיעה בבריאות האדם או בסביבה.

לעדכונים נוספים בנוגע למערך רישום ורישוי הכימיקלים בארה"ב לחץ כאן