הנחיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע פורסמו להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 16.05.2016 הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע להערות הציבור.

הפעילות בחומרים מסוכנים במגזר התעשייתי ובחקלאות, מובילה פעמים רבות לזיהום קרקעות ומי תהום בחומרים אורגניים רעילים ומסרטנים, שחלקם נדיפים וחלקם חצי נדיפים. הימצאות גזים בקרקע בסמיכות למבנה ובריכוז שעולה על ערכי הסף למיגון, עלולה לגרום לחדירת הגזים לתוך המבנים. פוטנציאל חדירה זה, מהווה סיכון לאדם השוהה במבנה. על כן ראוי להפחית את הסיכון לפגיעה בבריאותו.

המשרד להגנת הסביבה ממליץ לכל רוכש או שוכר נכס, שלגביו עלול להתעורר חשד, כי הוא בנוי או עתיד להיבנות על קרקע מזוהמת, לבדוק זאת, בין היתר, באמצעות בדיקה בטאבו.

ההנחיות המפורסמות להערות הציבור מתייחסות למבנים קיימים ולמבנים מתוכננים כאחד ויוטמעו בשלבי התכנון והבנייה. זאת על מנת לסייע לרשות ולציבור במיגון מבנים נגד חדירת גזי קרקע.

הערות ניתן להגיש עד ליום ד', ה- 15.06.2016.

לקריאת המסמך המלא לחצו כאן