המשרד להגנת הסביבה שוקל להשתמש במנגנון תמחור פליטות פחמן

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה כי הוא בוחן מנגנונים לתמחור פליטות פחמן, במטרה לתמרץ התייעלות אנרגטית. תמחור פחמן נועד לפתור כשל שוק שבו הגורם המזהם לא משלם בעבור הנזק שנגרם כתוצאה מפליטות גזי חממה, ונחשב כפעולה היעילה ביותר לעידוד הפחתת פליטות גזי חממה וליצירת ודאות בשווקים.

במצגת שפרסם המשרד, מוצג כי 92% מתוך מדינות ה-OECD מפעילות מנגנוני תמחור פחמן. מוצג כי מס על פחמן הוא כלי אפקטיבי יותר להפחתת פליטות גזי חממה לעומת מערכת סחר בפליטות הנהוגה בחלק ממדינות העולם.

המשרד הדגיש כי תמחור פחמן מחייב בחינת השפעותיו, בדגש על אוכלוסייה מוחלשת ותעשייה מקומית, ועל כן בתקופה הקרובה ייבחנו לעומק סוגיות אלו בהתייעצות עם בעלי עניין בארגוני סביבה ובתעשייה, כשבסוף התהליך ימליצו על מנגנון תמחור הפחמן המיטבי.

לקריאת הידיעה המלאה באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן