המשרד להגנת הסביבה שוקל בחיוב להתיר ייבוא של אפר פחם לייצור צמנט

פורסמה להערות הציבור עמדתו של המשרד להגנת הסביבה בנושא ייבוא של אפר פחם לישראל ותעדוף השימושים בו. אפר פחם הוא תוצר לוואי של תהליכי ייצור חשמל באמצעות שריפת פחם והוא משמש לייצור צמנט ובטון בענף הבניה.

צמצום השימוש בפחם לייצור חשמל גרם לעלייה בביקוש לאפר פחם ביחס להיצע, ועתה מפעלי תעשייה מבקשים מהמשרד להגנת הסביבה להתיר ייבוא של אפר פחם לישראל.

עמדת המשרד המובאת במסמך היא שיש לשקול בחיוב ייבוא של אפר פחם לייצור צמנט אך שאין להתיר שימוש של אפר פחם לייצור בטון לבניה.

ניתן להגיש הערות עד ליום 25.02.2018.

לקריאת הטיוטה והמסמכים הנלווים לחצו כאן