המשרד להגנת הסביבה פרסם נוסח מעודכן למדריך הסייבר

בשנת 2015 התקבלה החלטת ממשלה בעניין קידום ההיערכות הלאומית להגנת סייבר בישראל. בעקבות החלטה זו הוקמה במשרד להגנת הסביבה יחידת סייבר לתעשייה, אשר פועלת בתחום ההגנה מפני מתקפות סייבר העלולות לגרום לפגיעה בסביבה, בבריאות הציבור או בחיי אדם, וכן מקדמת את חוסנן של מערכות המידע במפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים.

היחידה פרסמה לאחרונה נוסח מעודכן של מדריך הסייבר אשר קובע הוראות והנחיות שונות הנוגעות לאופן ביצוע סקר סיכוני סייבר על מערכות ממוחשבות שיש להן ממשק עם חומרים מסוכנים.

במקביל, בעלי היתרי רעלים מתחילים לקבל בהדרגה תנאים נוספים בנושא הגנת סייבר. תנאים אלו קובעים דרישות כגון מינוי ממונה הגנת סייבר, גיבוש מסמך מדיניות אבטחת מידע והגנת סייבר, גיבוש נוהל לניהול אירוע סייבר ועוד.

לקריאת המדריך המלא לחץ כאן