המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תנאים נוספים להיתר רעלים בנושא גלאים

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תנאים נוספים להיתר רעלים – מערכות לגילוי גזים, וטיוטת מדריך לתכנון התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי גזים, על מנת לעדכן את הדרישות הקיימות בהיתרי רעלים שונים בקשר לכך.

כיום, הדרישות לעניין גלאים אינן נגעו לעמידה בתקנים או לטיבם של הגלאים ואמינותם. לכן עלה צורך בעדכון התנאים ופרסום מדריך מקצועי בצידם. במסגרת העדכון, נדרש העוסק להתקין, להפעיל ולתחזק מערכות לגילוי גזים, הכוללות גלאים תפעוליים בתוך המפעל וגלאי ניטור אותם יש לחבר למערכות המשרד להגנת הסביבה.

לצד הטיוטה פורסם קובץ הערכת השפעת הרגולציה על התעשייה (RIA). לעיון במסמך ה-RIA לחצו כאן

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד ליום 29.4.2021

לעיון בטיוטת התנאים לחצו כאן