המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"ח מעקב ליישום יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה

המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"ח מעקב אחר יישום היעדים הלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה בישראל לשנת 2030 ולשנת הביניים 2025, שנקבעו בהחלטת ממשלה משנת 2015 לקראת ועידת האקלים של האו"ם בפריז, וכן מעקב אחר יישום התוכנית הלאומית משנת 2016 להפחתת פליטות גזי החממה, אשר כללה שורה של צעדים ואמצעים ליישום היעדים האמורים. התוצאות מתייחסות באופן מלא לשנת 2019 ובאופן ראשוני לשנת 2020, וכן כוללות התייחסות צופה פני עתיד לשנת 2030.

לצפייה בדו"ח המלא לחצו כאן