המשרד להגנת הסביבה פרסם גרסה סופית של מדריך הסייבר

יחידת הסייבר בתעשייה במשרד להגנת הסביבה פרסמה לאחרונה מדריך בנושא עמידה בתנאי היתר הרעלים בתחום הסייבר בתעשייה. מדובר בגרסה סופית ומחייבת, לאחר שגרסאות קודמות הובאו להערות הציבור ולהתייעצות עם חברות שונות במשק.

המדריך נכתב כחלק מיישומן של החלטות ממשלה בדבר קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר, בין היתר על ידי קביעת רגולציה חדשה. ההחלטות מחייבות את משרדי הממשלה ומגזרי המשק להתגונן מפני מתקפות סייבר העלולות לפגוע בסביבה או בבריאות הציבור.

המדריך כולל פרק הגדרות, דוגמאת לאירועים סביבתיים שעלולים להתרחש עקב אירוע סייבר, הסבר על התהליך ושלבי יישום של ההנחיות, כמו גם לו"ז ליישום.

לעיון במדריך לחצו כאן