המשרד להגנת הסביבה פרסם את תזכיר חוק צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח ומחירים על שירותי טיפול בפסולת מסוכנת), התשע"ט-2019

המשרד להגנת הסביבה הפיץ להערות הציבור מנגנוני פיקוח על מחירי טיפול וסילוק בפסולת מסוכנת בחברות הקורנס, אלקון והחברה לשירותי איכות הסביבה (במסגרת תזכיר צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים).

מנגנוני הפיקוח המוצעים יהיו במספר רמות: בנוגע לשירותי הטמנה, ייצוב ומיצוק, ושריפה ייקבעו מחירים מקסימליים, הקבועים בצו המוצע. לעומת זאת, מנגנון הפיקוח שיופעל בנוגע לשירותי טיפול פיזיקו-כימי וטיפול בפסולת מצברים יהיה במסגרת חובת דיווח על רווחיות ומחירים בלבד.

ניתן להעיר על המנגנונים והמחירים המוצעים עד ליום 23.1.2020, באמצעות אתר קשרי ממשל.

לקריאת תזכיר החוק לחצו כאן