המשרד להגנת הסביבה עתיד להקים מסד ארצי לנתוני קרקעות מזוהמות

המשרד להגנת הסביבה החל לקדם הקמת מסד נתונים ארצי שיכלול מידע על האתרים בארץ בהם ישנו חשד לזיהום קרקע וגזי קרקע. מאגר הנתונים ישמש לצרכיו הפנימיים של המשרד ומטרתו לאפשר ניהול ובקרה אחר כל המידע הנכלל בדוחות ובמסמכים המגובשים במסגרת חקירות קרקע.

בהתאם לכך, המשרד פירסם הנחיות אופן העברת המידע על חקירת קרקע ושיקומה, במסגרתן בעלי קרקע נדרשים להעביר החל מיום 1 בינואר 2020 את המסמכים הסופיים שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון סקר היסטורי, תכנית חקירה, דו"ח ממצאי חקירה סופיים, תכנית שיקום, דו"ח שיקום אתר ומכתב NFA.

יחד עם זאת, בעלי קרקע נדרשים למלא את הפרטים המצוינים בטבלת האקסל שתהווה "תעודת זהות" לאתר המסוים (לקישור לטבלה לחצו כאן).

לעיון במסמך ההנחיות המלא לחצו כאן