עדכון להנחיות להשבתת תשתיות שהכילו חומרים מזהמי קרקע ואתרים החשודים בזיהום קרקע

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור גרסה חדשה להנחיות הנוגעות להשבתת תשתיות שהכילו חומרים מזהמי קרקע והשבתת אתר החשוד בזיהום קרקע. טיוטת ההנחיות מרחיבה את ההוראות והחובות שיש לבצע במצבים של השבתת אתר החשוד בזיהום קרקע או השבתת תשתית המכילה חומרים מזהמי קרקע, בהשוואה לגרסת ההנחיות משנת 2017.

טיוטת ההנחיות כוללת פירוט בעניין הפעולות שיש לבצע במקרה של השבתת אתר, תוך הבחנה בין מצבי השבתה שונים: (א) מצב של השבתה לצמיתות, במסגרתו המפעל נסגר והפעילות בו מסתיימת או משתנה או לחלופין מתקן מוצא משימוש); (ב) מצב של השבתה זמנית כאשר מתוכנן שימוש באותה תשתית בעתיד. טיוטת ההנחיות מתייחסת לכל תשתית שהכילה חומר מזהם קרקע לרבות מכלים, בריכות, מפרידי דלק/שמן וצנרות על קרקעיים ותת קרקעיים.

המסמך מציג מספר פעולות בהתאם לסוג ההשבתה הכוללות חפירה ופינוי תשתיות וקרקע מזוהמת, ריקון, פירוק, חקירת קרקע, דיגום, שיקום, בהתאם להנחיות בהיתרים פרטניים ולהנחיות המקצועיות בנושא.

ניתן להעיר עד יום 15.08.2020.

לקריאת טיוטת ההנחיות לחצו כאן