המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות חדשות לדיגום מזהמי אוויר בסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה, בתום הליך של הערות ציבור, הנחיות לדיגום מזהמי אוויר בסביבה. מטרת המסמך היא לקבוע כללים אחידים לדיגום מזהמי אוויר בסביבה הנדרש ממקורות פליטה או גופים מנטרים אחרים דוגמת המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות ועוד. עד כה לא היו קיימות הנחיות אחידות בנושא.

במסמך מובאות הנחיות בין היתר בנוגע לביצוע הדיגום עצמו, הכנת תכנית בדיקת מזהמי אוויר בסביבה, אופן הצגת תוצאות הדיגום וניתוחן ובקרת איכות.

ביחד עם מסמך ההנחיות פורסמו קובץ שאלות ותשובות להערות הציבור וכן שני קבצי נספחים.

לעיון במסמכים המלאים באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן