המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על מפעל בגין הפרת תנאי היתר הרעלים

המשרד להגנת הסביבה הטיל לאחרונה עיצום כספי על חברת עשות אשקלון תעשיות בגין חריגות בפליטת חומר מסוכן לאוויר, באופן המהווה הפרה של תנאי היתר הרעלים.

בהמשך לסמכות הקבועה בתקנות ההפחתה, הופחת סכום העיצום המקורי מסכום של 449 אלף ש"ח ל-270 אלף ש"ח. זאת, בהתחשב בכך שהמפעל לא ביצע הפרות מסוג זה בחמש השנים האחרונות ונקט בפעולות למניעת הישנות ההפרה.

לקריאת הידיעה בדבר הטלת העיצום באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן