השרה להגנת הסביבה החליטה להרחיב את חוק הפיקדון על בקבוקי משקה של 1.5 ליטר

חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999 עודד מיחזורם של בקבוקי משקה ופחיות שנפחם קטן מ-1.5 ליטר על ידי קבלת תמורה של דמי פיקדון. השרה להגנת הסביבה החליטה להרחיב את החוק ולהחילו גם על בקבוקי שתייה בנפח של 1.5 ליטר.

עד עתה, הוראות הנוגעות למיחזור בקבוקי משקה גדולים אינן כללו דמי הפיקדון. במשרד סבורים כי שימוש במנגנון זה יגרום לעלייה באחוזי המחזור של סוגי בקבוקים אלו.

תחולת הרחבת החוק צפויה להיכנס לתוקף בעוד כשנה. פרק זמן ממושך זה, החורג מהוראות החוק, נקבע בשל משבר הקורונה הפוקד את ישראל ומצבו המיוחד בו נמצא המשק. בנוסף, יש לבדוק אפשרותם של שינויים רגולטוריים נוכח ההסדרים הקבועים בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011.

ניתן להגיש הערות בעניין מועד דחיית תחולת החוק עד ליום 8.11.20