המנהלת להיערכות לאומית לשינויי אקלים פרסמה את דו"ח היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים

המנהלת להיערכות לאומית לשינויי אקלים במשרד להגנת הסביבה פרסמה לאחרונה את דו"ח היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים, הרואה במשבר האקלים כאיום אסטרטגי לאומי שיש להיערך להשפעותיו, וכן כהזדמנות למינוף השקעות גדולות בתשתיות ירוקות וחדשנות טכנולוגית.

המסקנות וההמלצות האופרטיביות בדו"ח התבססו, בין היתר, על נתונים ומודלים מדעיים שהונהגו על ידי גופים בינלאומיים ואשר אומצו על ידי מדינות בעולם. בנוסף, הדו"ח מפרט פרויקטים לביצוע בטווח המיידי במגוון תחומים, למשל, מוצעים צעדים עבור השלטון המקומי, ענף הבריאות, החקלאות, הבנייה, התשתיות ועוד.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן