הממשלה החליטה על האצת השימוש בגז טבעי בתעשייה

ביום 22.10.2017 התקבלה החלטת ממשלה 3080 שנושאה האצת השימוש בגז טבעי בתעשייה וצמצום זיהום האוויר, בהמשך להחלטה על האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי משנת 2015.

במסגרת ההחלטה נקבע כי יוקם צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד הארנגיה, שיהיה אמון על הכנת תכנית בנושא ועל מעקב אחר ביצועה. התכנית תוצג בפני הממשלה תוך 150 ימים, ותכלול מיפוי של הביקוש לחיבור לרשתות החלוקה, בחינת תמריצים להגברת הביקוש והאצת המהלך, בחינה של שינויים נדרשים בהליכי תכנון וחסמים שיש להסיר, וכן פירוט של צעדי הממשלה לעמידה בתחזית משרד האנרגיה בנוגע לקצב הפחתת צריכת המזוט במשק.

עוד נקבע כי שר האנרגיה ידווח על התקדמות חיבור המפעלים אחת לשיש חודשים וכי בכוונת הממשלה להעביר את המשק לצריכת מזוט 0.5% גופרית עד לסוף שנת 2019 ולבצע את התאמות התקינה הנדרשות לשם כך. בנוסף, על רקע העיכובים בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי נקבע כי היעד האזורי לצמצום פליטות מזהמים מתעשייה במפרץ חיפה ידחה משנת 2018 לשנת 2020.

לקריאת ההחלטה לחצו כאן