הממשלה אישרה את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

ממשלת ישראל אישרה בישיבתה מיום 6.9.2015 את התכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר והפחתת הסיכונים הסביבתיים לאזור מפרץ חיפה.

במסגרת החלטת הממשלה נקבעו יעדים לצמצום פליטות מזהמים מהתעשייה באזור המפרץ עד לשנת 2018. לפי התכנית, יושקעו במהלך 5 השנים הקרובות מעל 110 מיליון ש"ח בפעולות לצמצום הפליטות מהתעשייה והתחבורה, יוגבר הפיקוח על המפעלים, יורחב הניטור הסביבתי, יינתנו למפעלים תמריצים לעידוד המעבר לשימוש בגז טבעי, יקודם אזור אוויר נקי שתיאסר אליו כניסת רכי דיזל, ועוד.

לקריאת החלטת הממשלה.