הממשלה אישרה את התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית

הממשלה קיבלה בישיבתה מיום 17.12.2017 את החלטה מספר 3269, במסגרתה אושרה התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. התכנית שגובשה על ידי משרד האנרגיה בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, נועדה לקבוע אמצעים לעמידה ביעדי הממשלה להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות ובהתחייבות המדינה בוועידת האקלים בפריז לפיה ישראל תפחית את צריכת החשמל ב-17% עד לשנת 2030.

על מנת להשיג את היעדים הקבועים בתכנית הלאומית ובהחלטת הממשלה בנושא משנת 2016, הוחלט בין היתר כי משרדי הממשלה יבחנו ויקדמו מנגנונים שונים לתמיכה כלכלית ולקידום המודעות להתייעלות אנרגטית, ויקבעו תכניות פעולה ותקנים בנושא. כמו כן, הוחלט לאשר את הודעתו של שר האנרגיה בעניין קידום ייצור חשמל מגז טבעי, ולהטיל עליו לקבוע יעדי ביניים לתכנית ולעדכנה ולכלול בה דיווחים שנתיים לממשלה על ההתקדמות ביישומה.

לקריאת הודעת מזכירות הממשלה לחצו כאן

לקריאת התכנית המלאה לחצו כאן