הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי החממה

ממשלת ישראל אישרה לאחרונה את התוכנית הלאומית הרב-שנתית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי חממה.

בהחלטת הממשלה נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי חממה ביחס לכמות הפליטות החזויה בשנת 2030. צעדי ההפחתה המרכזיים הם בתחומי ייצור חשמל, תעשייה ועסקים, חקלאות ופסולת, תחבורה, קידום מידע סביבתי ופיתוח טכנולגיה סביבתית.

סך תקציב התוכנית הוא 615 מיליון ₪. לפי הערכה ראשונית, סך התועלות הנובעות מהתוכנית הוא כ-4.2 מילארד ₪ מהפחתת מזהמי אוויר מקומיים, וכ-12.8 מיליארד ₪ מהפחתת גזי חממה בשנת 2030.

לצפייה בפרסום הידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן.