המלצת המשרד להגנת הסביבה: הפחתת 30% מפליטות גזי החממה בשנת 2030

בכנס החדשנות והקיימות שקיים המשרד להגנת הסביבה ביום 14.7.2015 לקראת ועידת האקלים בפריז, הוצג מסמך ההמלצות לגיבוש יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה. המסמך גובש על בסיס עבודת הוועדה הבין משרדית שבחנה וערכה ניתוח טכני וכלכלי לפוטנציאל ההפחתה בצריכת האנרגיה ובפליטות גזי חממה של ישראל עד לשנת 2030. יחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ורשויות שונות גיבשה הוועדה תרחיש ריאלי כלכלית הקובע כי על ישראל להפחית 30% מפליטות גזי החממה עד לתאריך היעד.

בכוונת המשרד להגנת הסביבה להעביר את ההמלצות להחלטת ממשלה עד חודש ספטמבר 2015, ולאחר מכן להגישן לאו"ם כהתחייבותה הרשמית של ישראל.

מקור וקריאה נוספת: לחצו כאן