החלטת ממשלה: שילוב יעדי הפיתוח של האו"ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה

לאחרונה אושרה ופורסמה החלטת ממשלה שעניינה שילוב והטמעת מדדים של האו"ם לפיתוח בר-קיימא לשנת 2030 בתוך תכניות אסטרטגיות של הממשלה. ההחלטה נועדה להשפיע על התכנון ארוך הטווח של מדינת ישראל ולקדם את יישום מדדי הפיתוח.

במסגרת ההחלטה הוטל על שר החוץ והשר להגנת הסביבה להציע מדדי פיתוח בר-קיימא לכיווני הפעולה האסטרטגיים של הממשלה, בתיאום עם משרדי הממשלה, להביאם לאישור הממשלה ולהטמיעם בתכניות העבודה של המשרדים השונים. אף הוטל על השרים לדווח לממשלה מדי שנה ולאו"ם דיווח תקופתי על מידת יישום יעדי הפיתוח.

החלטת הממשלה התקבלה ללא השלכות תקציביות והוחלט על הטמעת מדדי הפיתוח בתכניות העבודה המשרדיות במסגרת התקציב הקיים של כל משרד.

לעיון בהחלטה לחצו כאן.