החלטת ממשלה חדשה לשיפור מערך האגרות הממשלתיות

לאחרונה אושרה החלטת ממשלה שעניינה תוכנית לשיפור מערך האגרות הממשלתיות, במטרה להקל על הציבור ולהפחית את הנטל הבירוקרטי. במסגרת ההחלטה נקבע כי משרדי הממשלה הגובים אגרות יגישו תוך חצי שנה פירוט של אגרות שלדעתם ראוי לבטל, לאחד או להוזיל, בתנאי שלא תיווצר עלייה משמעותית בביקוש לשירות כתוצאה מכך. מהלך זה יתבצע לכל הפחות אחת לחמש שנים. בהתאם להחלטה ימונה בכל משרד ממשלתי גורם אחראי לתחום האגרות שיהיה אמון על הטיפול באגרות ועל יישום ההחלטה.

עוד קובעת ההחלטה כי תגובש בתוך 9 חודשים תכנית להפיכת כלל תשלומי האגרות לתשלומים מקוונים ובתוך שנה יוחלט איזה מידע ניתן להנגיש לציבור במאגרים דיגיטליים.

החלטת ממשלה זו עולה בקנה אחד עם תכניות העבודה של המשרד להגנת הסביבה להפחתת הנטל הרגולטורי מהשנים האחרונות.

לעיון בהחלטת הממשלה לחצו כאן