הושק אתר חדש שעוקב אחר פרויקטים לשיקום קרקעות המדינה

התמונה להמחשה בלבד

המשרד להגנת הסביבה השיק לאחרונה אתר אינטרנט המוקדש לפרוייקט שיקום הקרקעות שהוחזקו על ידי צה"ל והתעשייה הצבאית.

בשלב זה, אתרי השיקום הכלולים באתר הם רכס עתלית, אפולוניה, בית הכרם ובית דגן, ועתידים להתפרסם אתרים נוספים כגון צריפין, תל השומר ושדה דב.

באתר ניתן להתעדכן בסטטוס ההתקדמות של הפרוייקט באתרים השונים, בלוח הזמנים להשלמת הפרוייקט, במכרזים המפורסמים לביצוע עבודות שונות במסגרתו ובמידע מקצועי על תהליך השיקום ושלביו, שיטות שיקום ושיקולים לבחינה ואישור של תוכניות טיפול בקרקע.

האתר מציג עבור כל מתחם בפרוייקט מידע באשר למיקומו, מועד פינוי הקרקע, מועד המסירה ליזם, וסרגל ההתקדמות בעבודות השיקום. כן ניתן לצפות במידע מפורט יותר המתפרסם בהתאם למאפיינים של כל אתר, כגון חלופות הטיפול, סקר קרקע, סקר סיכונים ופעולות השיקום.

האתר מהווה ביטוי נוסף למגמת השקיפות והנגשת המידע בה נוקט המשרד להגנת הסביבה בשנים האחרונות וכן לדגש המושם על תחום שיקום הקרקעות המזוהמות. האמור מצטרף לפרסומים מהשנה האחרונה של עדכון למדיניות קרקעות מזוהמות ומסמכים והנחיות בנוגע לביצוע סקרי קרקע, מיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע, נהלים להגשת בקשה לאישור מנהל לפינוי ולטיפול בקרקעות מזוהמות ועוד.

אנו ממליצים לעקוב אחר הפרסומים באתר. פרוייקט שיקום הקרקעות שהוחזקו על ידי מערכת הביטחון הוא בעל משמעויות רחבות, הן בהיבט הסביבתי והן בהיבט הכלכלי-יזמי, נוכח הפינוי הצפוי של קרקעות בהיקף נרחב באזורי ביקוש.