הושגה הפחתה משמעותית בפליטות גזי חממה בין השנים 2016-2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"חות על יישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה לשנים 2017-2016 בישראל. במסגרת הדו"חות, נבחן יישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי החממה ונבחנה התקדמות הממשלה לקראת היעדים עליהם התחייבה במסגרת הסכם האקלים.

הדו"חות מראים כי בשנים האחרונות הושגה הפחתה משמעותית בפליטות גזי חממה, של כ-6.2 מיליון טון גזי חממה ב-2016 ו-7.6 מיליון טון גזי חממה ב-2017. זאת, בעיקר עקב העמקת הפחתת השימוש בפחם וצמצום ייצור החשמל בתחנות הכוח הפחמיות הקיימות. הפחתה משמעותית זו אף תרמה לחיסכון כלכלי למשק הנאמד בכ-4.1 מיליארד ש"ח בשנת 2017.

כמו כן, בדו"חות מתוארות הפעולות הנדרשות כדי לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות עד לשנת 2030, ובהן עמידה במדרגות ההפחתה בשימוש בגזי קירור מסוג HFC, עמידה ביעדים לייצור באנרגיות מתחדשות ל-2025 ו-2030 ועמידה ביעד לצמצום הנסועה הפרטית ב-20% עד 2030.

לעיון בדו"ח לשנת 2016 לחצו כאן.

לעיון בדו"ח לשנת 2017 לחצו כאן.