הוטלו קנסות בסך 700 אלף ש"ח בגין זיהום נחל צין

בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע לאחרונה את חברת מובילי הר הנגב, מנהלה ו-2 עובדיה בגין שני אירועים בהם נפגע צינור הובלת הדלק הסילוני של קצא"א שהובילו לזיהום כבד של נחל צין וסביבותיו בשנת 2011. החברה הורשעה במסגרת כתב האישום שהוגש נגדה ונגד חברת קצא"א, חברת רולידר ו-12 נושאי משרה בארבע החברות ובהמשך לקנס בסך חצי מיליון ש"ח ועבודות שירות שהוטלו על חברת רולידר, מנהל הפרויקט של החברה ו-2 עובדיה. התיק נגד חברת קצא"א ונושאי המשרה בה עדיין מתנהל.

החברות הואשמו בעבירות סביבתיות לפי חוק המים, חוק שמירת הניקיון, חוק למניעת מפגעים וחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה. חברת מובילי הר הנגב ומנהליה הודו בכתב האישום שהוגש נגדם בביצוע עבירות סביבתיות ובהן זיהום מים בנסיבות מחמירות, השלכת פסולת המכילה חומר מסוכן והפרת חובת נושא משרה לפקח ולמנוע עבירות על חוק שמירת הניקיון.

בית המשפט גזר על חברת מובילי הר הנגב קנס בסך 600 אלף ש"ח והטיל קנס בסך 75 אלף ש"ח ועבודות שירות על הבעלים ומנהל החברה בתקופה הרלוונטית. כן הוטלו קנסות ועבודות שירות על שני עובדים נוספים של החברה.

לקריאת גזר הדין לחצו כאן.