הודעה משותפת של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה על קידום השימוש בגז טבעי בישראל

המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה פרסמו לאחרונה הודעה משותפת בנוגע להתחייבות שני המשרדים לקידום השימוש בגז טבעי בישראל והסרת חסמים להזרמת גז טבעי מאסדת לוויתן, במסגרת המדיניות של מדינת ישראל להפחתת פליטות ממזהמים.

במסגרת ההודעה, פורסמו מספר החלטות שהתקבלו בשנים האחרונות כחלק ממדיניות המשרדים להפחתת זיהום האוויר מתהליכי הפקת אנרגיה, וביניהן: החלטת שר האנרגיה על מתן עדיפות לשימוש בגז טבעי על פני פחם בהפעלת תחנות כוח; ביטול הקמת תחנת כוח פחמית באשקלון; והחלטות הנוגעות להזרמה רציפה של גז טבעי מקידוחים למערכת ההולכה הארצית והזרמה ואחסון של קונדנסט בשגרה ובחירום.

לקריאת ההודעה לחצו כאן