הגשנו נייר עמדה בנוגע לתיקון תעריפי שפכים אסורים

בתחילת חודש יוני 2016 הגשנו לרשות המים נייר עמדה בנוגע לטיוטת התיקון לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) שפורסמה להערות הציבור. תיקון זה מבקש לערוך רפורמה בתעריפים להזרמת שפכים אסורים.

בנייר העמדה התייחסנו, בין היתר, להיעדר בחינת חלופות לשינוי המוצע בניגוד להחלטת הממשלה על חובת בחינת השפעת רגולציה מוצעת.

מקור וקריאה נוספת – לחצו כאן