הגשנו נייר עמדה בנוגע לתיקון כללי תאגידי המים והביוב – שיקול דעת לתאגיד לבטל דיגום או חיוב

בחודש יוני 2015 הגשנו לרשות המים נייר עמדה בנוגע לתיקון המוצע לכללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), לפיו ייקבעו הנסיבות בהן יותר לתאגידים להימנע מביצוע דיגום שפכים במפעל או הטלת חיוב עליו.

ראשית, פתחנו בברכה על התיקון המוצע ולאחר מכן התייחסנו לגופו של עניין, תוך מתן הערות והארות ביחס לסעיפים ספציפיים.

מקור וקריאה נוספת: לחץ כאן