הגשנו נייר עמדה בנוגע לטיוטת תזכיר החוק לרישוי סביבתי משולב

בחודש אוקטובר 2015 הגשנו נייר עמדה בעניין טיוטת תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה-2015, שהתפרסם להערות הציבור על ידי המשרד להגנת הסביבה. תזכיר החוק מבקש לקבוע משטר רישוי סביבתי חדש של מפעלי תעשייה שיחליף את ריבוי ההיתרים והרישיונות הקיימים כיום.

במסגרת נייר העמדה התייחסנו, בין היתר, לשורה של קשיים העולים מההסדרים המוצעים בתזכיר החוק, כגון הממשק עם הסדרים רגולטוריים אחרים לרבות דיני התכנון והבניה, היעדר מנגנון ערר על החלטות שונות בקשר עם הרישוי המשולב, היעדר קריטריונים ברורים ליישום טכנולוגיות חדשניות ועוד, והצענו מגנונים לפיתרון הקשיים האמורים.

לקריאת נייר העמדה המלא: לחצו כאן