הגשנו נייר עמדה בנוגע לטיוטת נוהל להסרת חסמים ולעידוד הפחתה במקור

בחודש דצמבר 2020 הגשנו למשרד להגנת הסביבה נייר עמדה בנוגע לטיוטת נוהל להסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי שפורסמה להערות הציבור. טיוטה זו מבקשת להסיר חסמים ולעודד יוזמות של התייעלות סביבתית וצמצום השפעות סביבתיות על דרך של הפחתה במקור.

בנייר העמדה התייחסנו, בין היתר, למנגנון המוצע בנוהל הכולל בתוכו מספר חסמים וקשיים שונים אשר חוטאים לדעתנו למטרת הנוהל ומקשים על קידום ההתייעלות וההפחתה במקור.

מקור וקריאה נוספת: לחצו כאן