הגשנו נייר עמדה בנוגע לטיוטת הכללים בנוגע לתיקון תעריפי שפכים אסורים

בחודש יוני 2015 הגשנו לרשות המים נייר עמדה ביחס לטיוטת תיקון לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) אשר מבקשת לתקן את מודל התמחור של "שפכים אסורים".

בנייר העמדה בירכנו על יוזמת השינוי במודל התמחור והצענו כי על מנת לוודא שמודל התמחור החדש לא יהיה שרירותי, על התחשיבים מהם נקבעו התעריפים להיות מפורסמים לציבור. כן הצענו כי מדי תקופה תדון רשות המים במודל התמחור ובתחשיבים ותבחן האם יש מקום לעדכנם.

מקור וקריאה נוספת: לחץ כאן