הגשנו נייר עמדה בנוגע לטיוטת ההנחיות המקצועיות לטיפול בקרקע

בחודש אוקטובר 2015 הגשנו למשרד להגנת הסביבה נייר עמדה בנוגע לטיוטה שפורסמה להערות הציבור של הנחיות מקצועיות לטיפול בקרקע, הקובעות אמות מידה לאישור סוג הטיפול והטכנולוגיה שייעשה בהם שימוש במסגרת שיקום וטיפול בקרקע מזוהמת.

בנייר העמדה התייחסנו, בין היתר, להיבטים שונים המערימים קשיים באישור תכניות טיפול בקרקע, כגון לוחות זמנים קצרים ודרישות להגשת מסמכים ותצהירים.

מקור וקריאה נוספת: לחצו כאן