דרישות חדשות ליצרנים ויבואנים של כימיקלים בארצות-הברית

בעקבות רפורמה מקיפה לחוק החומרים המסוכנים האמריקאי, דורשת הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה לסווג כל חומר במצאי החומרים המסוכנים בחוק כ"פעיל" או "לא פעיל". לצורך כך, הסוכנות פרסמה ב-20 ביולי 2017 הנחיות רשמיות הדורשות מכל יצרן ויבואן של חומר מסוכן ליידע את הסוכנות האמריקאית אודות חומר מסוכן שיוצר או יובא למטרות מסחריות (שלא ניתן עליהן פטור) בארצות הברית במהלך תקופת עשר השנים שהסתיימה ב-21 ביוני 2016.

לפיכך, יצרנים ויבואנים כאלה מחויבים ליידע את הסוכנות בתוך 180 ימים ממועד פרסומו של הכלל במרשם הפדרלי (קרי – מיום 20.7.17). כל חומר מסוכן שתתקבל עליו הודעה יסווג בחוק כ"פעיל", ואילו חומרים שלא דווח עליהם יוגדרו כ"לא פעילים". עם סיום תהליך איתחול מצאי החומרים המסוכנים בחוק, לא ניתן יהיה לייצר, לייבא או לעבד חומר שהוגדר כ"לא פעיל" מבלי ליידע את הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה 90 יום מראש.

לקריאת ההנחיות החדשות לחץ כאן