פורסם דו"ח נתוני איכות האוויר לשנת 2014

ביום 2.9.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה בנושא: "דוח איכות אוויר לשנת 2014: התחבורה – הגורם המזהם ביותר במרכזי הערים בישראל".

הידיעה עוסקת בדו"ח איכות האוויר של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2014. הדו"ח מבוסס על יותר מ-100 תחנות ניטור ו-14 נקודות דיגום. מממצאי הדו"ח עולה, בין היתר, כי גורם זיהום האוויר העיקרי במרכזי הערים הוא התחבורה, וכי הריכוזים של מזהמים מסוימים בעיר חיפה הינם נמוכים משמעותית בהשוואה לערים בעולם. עוד נאמר בידיעה, כי כתוצאה משיפור באיכות הדלקים והחמרה של תקני הפליטה של רכבים רואים משנת 2002 ירידה בזיהום האוויר מתעשיה ותחבורה. כן כולל הדו"ח ניתוח של מפגעי ריח.

לקריאת הידיעה המלאה באתר המשרד להגנת הסביבה ולדו"ח.