דוח מיוחד של המשרד להגנת הסביבה חושף את עלות הפליטות לאוויר הכוללת למשק

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח מיוחד מטעמו לחישוב המחיר הכספי של כלל הפליטות לאוויר בישראל. הדוח מבוסס על מצאי הפליטות בישראל שחושב בשנת 2018 ומהווה פעולה משלימה לעלויות החיצוניות של הפליטות לאוויר מתחבורה כבישית ומדווחי המפל"ס, שפרסם המשרד בעבר.

מהדוח עולה כי העלות החיצונית של פליטות המזהמים לאוויר מכלל המקורות בישראל בשנת 2018 עמדה על 31 מיליארד ש"ח: עלות המורכבת מ-19.8 מיליארד ש"ח שמקורם בפליטת מזהמים המשפיעים על איכות האוויר ברמה המקומית ומ-11.3 מיליארד ש"ח שמקורם בפליטת גזי חממה. החישוב בוצע על בסיס "הספר הירוק" של המשרד להגנת הסביבה, להערכה ולמדידה של עלויות סביבתיות.

 

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן.