דו"ח מבקר המדינה לשנת 2018

לאחרונה, פורסם הדו"ח השנתי של מבקר המדינה לשנת 2018. במסגרת הדו"ח, בחן המבקר את פעילות המשרד להגנת הסביבה. בחודשים פברואר עד אוגוסט 2018, בדק משרד המבקר היבטים שונים של אכיפה בתחומי הגנת הסביבה, ביצוע אכיפה מינהלית ואכיפה פלילית ובקרה על יעילותן.

הביקורת נערכה באגפים שונים במשרד להגנת הסביבה, במחוזות דרום ומרכז ובמשטרה הירוקה וכן נבחנה האכיפה הסביבתית בידי הרשויות המקומיות. בדו"ח נסקרו בין היתר ממצאי המבקר ביחס לתורת האכיפה המשרדית של המשרד להגנת הסביבה, לאפקטיביות האכיפה הסביבתית ולחלוקת תחומי האחריות של גורמי האכיפה במשרד. כן פורטו בדו"ח ממצאי המבקר ביחס לכוח האדם של המשרד וביחס לאכיפה סביבתית ברשויות המקומיות בישראל.

לקריאת דו"ח המבקר לחצו כאן.