דו"ח מבקר המדינה: בחינת פעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה

פורסם דו"ח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה בעניין היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה. הדו"ח עוסק בשישה נושאים הנוגעים למפרץ חיפה, ובהם הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה על מפעלים במפרץ.

לצורך הדו"ח, ערך המבקר ביקורת בין מרץ 2016 לדצמבר 2017, על פעולות הפיקוח והאכיפה שנקט המשרד להגנת הסביבה ומחוז חיפה שבו, בעניינם של בעלי מקורות זיהום אוויר נייחים במפרץ חיפה לפני שהוחל ביישום התכנית הלאומית למפרץ חיפה ובמהלך יישומה. במסגרת כך, נבדק אופן הפיקוח של המשרד בנושא פליטות מזהמים הנפלטים ממפעלים וכן נבדק אם תוקנו ליקויים שהועלו בדו"ח משנת 2015. כמו כן, פורטו בדו"ח פעולות האכיפה שננקטו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

לקריאת הפרק בדו"ח הנוגע לפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן.