דו"ח הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה לשנת 2018: הוגשו 23 כתבי אישום בגין עבירות סביבתיות

הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה פרסמה את דו"ח סיכום הפעילות שלה לשנת 2018, הסוקר את פעילות הלשכה בתחומי חקיקה, אכיפה, ייעוץ למחוזות ועוד. בין ההישגים העיקריים המוזכרים בדו"ח מפורטת, בין היתר, פעילות הלשכה לשמירת הסביבה החופית, ופעילותה לצמצום זיהום האוויר משריפות בשטחים פתוחים.

בפרק האכיפה, צוין כי התקבלו בלשכה המשפטית 84 תיקי חקירה חדשים בשנת 2018, טופלו 65 הליכי עיצום כספי, והוגשו 23 כתבי אישום בגין עבירות סביבתיות. בתחום החקיקה פורטו בדו"ח דברי החקיקה בהם טיפלה הלשכה המשפטית, ובהם תקנות המרחיבות את האכיפה בגין מפגעים סביבתיים, תקנות להפחתת השימוש בגזי חממה ותקנות בעניין קיום ביקורת בעסקים מורכבים.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן.