בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המפעלים המזהמים במפרץ חיפה

ביום 7.6.2015 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד 11 מפעלים מזהמים במפרץ חיפה (ת"צ 14087-06-15).
המבקשים טוענים לפיצויים בגין עוגמת הנפש שנגרמת להם מזיהום האוויר שגרמו לכאורה המפעלים והחשש שיש להם לבריאותם. המבקשים טוענים לפיצויים בסך 28,000 ש"ח לכל אחד מ-530,000 תושבי העיר חיפה החשופים לזיהום האוויר וכך עומד סכום התביעה על סך של כ 14 מיליארד ש"ח.