בקרוב תוקם ועדה מיוחדת לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

הצעה פרטית לתיקון חוק משק החשמל אושרה בוועדת הכלכלה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. בתיקון הוצע להוסיף לחוק הוראות המורות על גיבוש תוכנית עבודה רב-שנתית והקמת ועדה בין-משרדית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. זאת, במטרה לקדם את יישומן של החלטות הממשלה שקבעו יעדים מנחים לשימוש באנרגיות מתחדשות לצרכי ייצור חשמל.

בהצעת החוק נקבע כי הוועדה תגבש המלצות לדרכים לצמצום והסרה של חסמים בתכנון ומימון וכן לגבי הקמה של מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

הוועדה הבין-משרדית תורכב מנציגי רשויות ומשרדי ממשלה רלוונטיים, ובמהלך ישיבת הוועדה דנו באפשרות להוסיף לוועדה נציג ציבור, אך לבסוף הוחלט שלא לשנות את הרכב הוועדה שנקבע בהצעת החוק. עוד נקבע בישיבת הוועדה כי ההצעה תהיה בתוקף כהוראת שעה עד לשנת 2030.

לקריאת הצעת החוק לחץ כאן