בעקבות תיקון חדש לחוק תאגידי מים וביוב: צמצום מספר תאגידי המים והביוב

ביום 27.12.2018 פורסם ברשומות ונכנס לתוקף תיקון לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 שמטרתו, בין היתר, לקבוע הוראות לצמצום מספר תאגידי המים והביוב.

במסגרת התיקון, נקבע כי הרשויות המקומיות בישראל ישויכו לקבוצות, כאשר כל קבוצה תהווה תאגיד מים וביוב אזורי אחד. כן נקבע כי מספר הקבוצות, ולפיכך מספר התאגידים האזוריים, לא יעלה על 30.

בנוסף, נקבעו הוראות בכדי להקשות על מתן פטור לתאגיד מהחובה להתמזג לתאגיד אזורי והוראות שנועדו לשפר את יעילותם ותפקודם של תאגידי המים והביוב ואת רמת השירות שהם מספקים לצרכן.

לעיון בנוסח התיקון שהתקבל לחצו כאן.